Hoe zit het met de terugbetaling van thuislaadkosten voor elektrische bedrijfswagen?

De afgelopen maanden waren er heel wat onduidelijkheden omtrent de terugbetaling van laadkosten bij medewerkers thuis. Als je een elektrische of plug-in hybride bedrijfswagen hebt en je werkgever voorziet ook een thuislaadpaal, dan zijn er regels omtrent de terugbetaling van de elektriciteitskosten. Wouter Vermeersch, lid van de commissie voor Financiën en Begroting binnen de Kamer van Volksvertegenwoordigers verduidelijkt het één en het ander. 

 Administratieve tolerantie

Stel, je werkgever biedt niet alleen een elektrische bedrijfswagen aan, maar ook een laadpaal thuis. Dan moet het communicatiesysteem van de laadpaal aan de werkgever laten weten hoeveel elektriciteit er wordt verbruikt. Daarnaast moet het beleid (car-policy) van de bedrijfswagen voorzien in de terugbetaling van de met de laadpaal ‘getankte elektriciteit’. In deze situatie wordt slecht één voordeel belast, namelijk het forfaitair geraamde voordeel van de elektrische bedrijfswagen. 

Terugbetaling van elektriciteitskosten 

nu, de terugbetaling van de elektriciteitskosten kan als volgt worden behandeld:

1. De terugbetaling moet worden gezien als een vergoeding op basis van bewijsstukken en hoeft niet apart vermeld te worden op een fiscale fiche. 

2. De administratieve tolerantie geldt ook voor plug-in hybride wagens. Echter, de aftrekbaarheid van de elektriciteitskosten in functie van CO2-uitstoot, motortype en aanschafdatum van de hybride wagen moet worden beoordeeld.

Eigendomsoverdracht van de laadpaal

Stel je voor dat je als werkgever besluit de laadpaal over te dragen aan jouw werknemer na verloop van tijd. Zolang alle voorwaarden voor de administratieve tolerantie nog steeds gelden, blijft de terugbetaling van elektriciteitskosten onder deze tolerantie vallen. Er zijn echter geen specifieke bijkomende voorwaarden in dit geval.

Particuliere investering in een laadstation

Als je als werknemer zelf investeert in een laadstation en later een elektrische bedrijfswagen van je werkgever krijgt, is er geen noodzaak om het laadstation aan je werkgever te verkopen. De terugbetaling van de kosten van thuis opladen wordt beschouwd als onderdeel van het forfaitair geraamde voordeel van alle aard voor de ter beschikking gestelde bedrijfswagen.

Overgang naar een nieuwe werkgever

Verander je van werkgever en krijg je opnieuw een elektrische bedrijfswagen met een laadpaal? Jouw nieuwe werkgever hoeft geen nieuwe laadpaal ter beschikking te stellen in dit geval. De administratieve tolerantie blijft gelden, en de terugbetaling van de oplaadkosten vormt ook één belastbaar voordeel.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden en laadoplossingen bij medewerkers thuis? Neem gerust even contact met ons op via hello@whattz.be.